Forschungs- & Publikationsdatenbank

  
Publikation Nr. 1612 - Details

Bartsch, S. & Methfessel, B. (2000). Youth in Germany: Their orientation in life, In: M. Jarosz (Hrsg.), Roczniki Socjologii Rodziny, Studia socjologiczne oraz interdyscyplinare, TOM XII (S.127-140). Poznan (Polen): Wydawnictwo Naukowe UAM.Attribute:
Sprache:
Art der Begutachtung: Keine Angabe
Print: Nein
Online: Nein
Datenmedium: Keine Angabe